Architectuurgids Den Haag

In de “Architectuurgids Den Haag” wordt met ruim 300 objecten een representatief overzicht gegeven van de belangrijkste gebouwen en stedenbouwkundige projecten van de Hofstad van 1250 tot nu. De uitgave is zowel in het Nederlands als in het Engels verschenen en is het best verkochte architectuurboek van vorig jaar.

Opdrachtgever; Gemeente Den Haag
Uitgever; 010 publishers
Auteur; Gonda Buursma

“The trusteeship of an ideal” schetst zestien portretten van belangrijke momenten en figuren in de honderdjarige geschiedenis van het Vredespaleis en van de Nederlandse Stichting die dit symbool van internationaal Den Haag beheert.

Uitgever; Joh. Enschede
Auteur; dr Arthur Eyffinger

BAM-wegen publiceert jaarlijks nieuwsbrieven en een kalender. Foto’s op groot formaat in de vestiging Den Haag geven een beeld van de diversiteit aan werkzaamheden.

Opdrachtgever; BAM-wegen

“The International Court of Justice 1946-1996” beschrijft de lange voorgeschiedenis van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, de werkzaamheden van het Hof in zijn eerste 50 jaar en geeft een overzicht van de rechtsculturen die in dit Hof samenkomen.

Uitgever; Kluwer Law International
Auteur; dr Arthur Eyffinger

Kanjerproblematiek

De nota “Kanjerproblematiek” had tot doel de 2e Kamer te overtuigen van de noodzaak gelden te genereren voor de restauratie van een aantal grootschalige monumenten.

Het Ministerie van OCW slaagde in deze opzet en inmiddels hebben deze projecten een stevige opknapbeurt gekregen.

Opdrachtgever; Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

“The Hague International Centre of Justice and Peace” geeft een overzicht van de drie onderdelen van de Haagse volkenrechtstraditie en van de voornaamste op deze deelgebieden werkzame internationale hoven, tribunalen en organisaties in Den Haag.

Uitgever; Jongbloed Law Booksellers
Auteur; dr Arthur Eyffinger

“The Guide to international organizations in The Hague” is een Engelstalige uitgave, die zich richt op internationaal Den Haag. De gids bevat een schat aan gegevens over de stad, haar geschiedenis en een groot aantal organisaties zoals intergovernmental organizations (IGOs) en non-governmental organizations (NGOs).

Opdrachtgever; Bureau Internationale Zaken, Gemeente Den Haag
Auteur; dr Arthur Eyffinger

“The 1899 Hague Peace Conference” biedt een breed opgezet panorama van de achtergronden voor de Conferentie, die het begin vormde van Den Haag als Internationale Stad.

Uitgever; Kluwer Law International
Auteur; dr Arthur Eyffinger

De uitgave “Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag” beschrijft de bouwkundige criteria waaraan een architectonisch ontwerp, verbouwing of bouwkundige aanpassing dient te voldoen.

Aan de hand van een verdeling in zes clusters wordt de stad met behulp van teksten, plattegronden en foto's gedocumenteerd.

Opdrachtgever; Afdeling Welstand, Gemeente Den Haag
Auteur; Hans Wisse, Thijs Bosma, Marthe Stallenberg en Linda van der Male

Ontwikkelingen in de woningbouw

“Ontwikkelingen in de woningbouw” is een tweejaarlijkse uitgave, waarin de belangrijkste woningbouwprojecten uit de afgelopen periode worden beschreven. Plattegronden, artist impressions en foto's ondersteunen de beschrijvingen.

Opdrachtgever; Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag
Auteur; Rob Boelee i.s.m. architecten en ontwerpers

Scroll to top